Vzdelávanie v oblasti odpadov pre Prešovčanov

Odpadové obaly zošľapujte prosím !

Odpadové obaly zošľapujte prosím !
Preplnené kontajnery na papier, plasty, tetrapaky a kovové obaly sú nepríjemné pre každého z nás. Pritom stačí tak málo.
20.09.2019

"Spoločne vytrieďme farebnejší svet"

"Spoločne vytrieďme farebnejší svet"
Cieľom triedeného zberu je zvýšiť podiel recyklovaných zložiek komunálneho odpadu a tým šetriť životné prostredie.
18.09.2019