Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Chcete vedieť ako správne triediť odpady a ako môžete predchádzať ich vzniku?

18.10.2019

Systém triedenia odpadov na Slovensku nie je jednotný. V niektorých samosprávach sa každá povinná zložka triedi zvlášť, v iných mestách sa niektoré zložky zberajú spoločne.

Všetko záleží na tom, aké podmienky si samosprávy nastavia so zberovými spoločnosťami. Pre podporu úrovne triedenia odpadov na Slovensku bola v týchto dňoch vytvorená unikátna príručka nesúca názov „Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“. Každý materiál sa týka určitého typu zberu triedených zložiek v samosprávach a okrem týchto zložiek sa v dokumentoch nachádzajú aj informácie o triedení bioodpadu, textilu a elektroodpadu.

Jedno však majú všetky mestá spoločné – ciele, ktoré potrebujú dosiahnuť v oblasti odpadového hospodárstva. Do roku 2020 by sme všetci mali triediť 50 % našich odpadov a do roku 2025 až 65 %. Momentálne je Slovensko na úrovni 36 %.

 Samosprávy si môžu voľne stiahnuť dokument podľa typu zberu, ktorý je platný na ich území a používať ho podľa vlastných potrieb. Dokumenty sú voľne stiahnuteľné na stránkach organizácie INCIEN a NATUR-PACK.

Okrem pracovníkov samospráv si tieto informačné materiály môže stiahnuť aj ktorákoľvek domácnosť, ktorá má záujem o triedenie a predchádzanie vzniku odpadov. Cieľom je, aby čo najviac ľudí dostalo správne informácie a spoločne sme tak úspešne dosiahli stanovené ciele recyklácie.

Pre mesto Prešov platí tento odkaz :

https://www.incien.sk/wp-content/uploads/2019/10/NP_Alchymia_odpadu_v1.5_typD_FINAL.pdf

 

 

 

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová