Aktuálne ťažby

Aktuálny prehľad ťažieb v MsL Prešov pre rok 2021

Prešov

Borkút - Vydumanec