Aukcie drevnej hmoty

Technické služby mesta Prešov, a.s. so sídlo Bajkalská 33, Prešov Vás pozývajú

na aukciu surového dreva podľa nasledovných podmienok:

Miesto konania aukcie: Mestské lesy Prešov, lesný sklad Kanné
Dátum konania a čas trvania aukcie: 20.9.2021, 8:00 hod. - 10:00 hod.
Termín vyhodnotenia aukcie: 20.9.2021 do 12:00 hod.
Ponúkané dreviny: jedľa, smrek, cca. 100 m3

Presná ponuka tovaru do aukcie surového dreva bude uvedená pred začiatkom konania aukcie v ponukových listoch.

Bližšie informácie: Ing. Mikuláš Sekerec, 0905 421 686