Aukcie drevnej hmoty

Technické služby mesta Prešov, a.s. so sídlo Bajkalská 33, Prešov Vás pozývajú

na aukciu surového dreva podľa nasledovných podmienok:

Miesto konania aukcie: Mestské lesy Prešov, lesný sklad Šindliar
Dátum konania a čas trvania aukcie: 22.6.2022, 8:00 hod. - 10:00 hod.
Termín vyhodnotenia aukcie: 22.6.2022 do 14:00 hod.
Ponúkané dreviny: jedľa, smrek

Presná ponuka tovaru do aukcie surového dreva bude uvedená pred začiatkom konania aukcie v ponukových listoch.

Bližšie informácie: Ing. Mikuláš Sekerec, 0905 421 686