Pozitívne zmeny na Hlavnom cintoríne

Pozitívne zmeny na Hlavnom cintoríne

Prevádzka Pohrebné a cintorínske služby zabezpečuje pohrebné a cintorínske služby pod hlavičkou TSmP, a. s. na území mesta Prešov. PaCS prevádzkuje pohrebnú službu a zároveň spravuje spolu osem cintorínov o celkovej rozlohe 18,7 ha a 3 Domy smútku.
dátum zverejnenia 21.11.2014