Oznam pre návštevníkov Hlavného cintorína

Oznam pre návštevníkov Hlavného cintorína

Dňa 24.10.2014 bude parkovisko na ulici Vajanského pod cintorínom uzatvorené z dôvodu vykonávania živičných úprav ciest na Hlavnom cintoríne. Uzávierka bude v čase od 7.00 - 17.00 hod.
Ďakujeme za pochopenie.
dátum zverejnenia 23.10.2014