Verejné služby

Kontakty
tel.č.: 051/77 321 69
sídlo prevádzky: Jesenná 3, Prešov
poštová adresa: Bajkalská 33, 080 01 Prešov                    

  
Prevádzka OHVÚ zabezpečuje:

  • údržbu detských ihrísk, lavičiek a pieskovísk,
  • údržbu minerálnach prameňov a mestských rekreačných zariadení,
  • prevádzku trhovísk v meste Prešov.