Online objednávka dreva

Objednajte si prešovské palivové drevo online:

pozn. Metrovica (33€ s DPH/prm) v súčasnosti nemáme na sklade


Ceny sú uvedené vrátane DPH. Odoslaním objednávky (stlačením tlačidla "Odoslať objednávku") si záväzne objednávam vybrané položky. Platba ako aj dodanie bude riešené individuálne po potvrdení objednávky zodpovedným pracovníkom.

Poskytovaním osobných údajov vyslovuje poskytovateľ - subjekt údajov - súhlas so spracovaním týchto údajov správcom údajov - Technické služby mesta Prešov a.s.

Technické služby mesta Prešov a.s. sa zaručujú, že Vaše osobné údaje nebudú predané k spracovaniu tretej strane a budú zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb. K Vašim osobným údajom má ma našej spoločnosti prístup obmedzený okruh zodpovedných osôb.

S Vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať iba spôsobom odpovedajúcim príslušným ustanovením zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.