Vodozádržné opatrenia na lesných cestách

Vodozádržné opatrenia na lesných cestách

Spoločnosť TSmP, a.s. ako obhospodarovateľ lesov vo vlastníctve mesta Prešov, počas roka 2015 realizovala niekoľko vodozádržných opatrení na lesných cestách, ktoré sú súčasťou mestských lesov.
dátum zverejnenia 09.02.2016