Vedeli ste, že ... ?

Elektrospotrebiče sa po skončení svojej životnosti stávajú elektroodpadom, ktorý nikdy nevyhadzujeme voľne do prírody. Rovnako ich nevhadzujeme ani do zberných nádob určených na zmesový komunálny odpad.

13.07.2021

Elektroodpad je potrebné odniesť do elektropredajne alebo na zberný dvor. Elektrozariadenia totiž obsahujú veľa takých materiálov, ktoré sa dajú opätovne využiť – zrecyklovať a použiť na výrobu nových elektrospotrebičov či iných produktov. 

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová