Recyklácia batérií

Batérie odovzdávame na miesta spätného zberu(obchody s elektronikou, s batériami...) a v prípade veľkých batérií, autobatérií na zberný dvor.

22.07.2021

BATÉRIE OBSAHUJÚ LÁTKY NEBEZPEČNÉ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PRETO ICH ZARAĎUJEME MEDZI NEBEZPEČNÝ ODPAD, KTORÝ NESMIE SKONČIŤ V ZMESOVOM ODPADE ALEBO V PRÍRODE.

 

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová