Odpadové obaly zošľapujte prosím !

Preplnené kontajnery na papier, plasty, tetrapaky a kovové obaly sú nepríjemné pre každého z nás. Pritom stačí tak málo.

20.09.2019

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová