Verejné obstarávanie

Detail verejného obstarávania

rok: 2020
predmet: Verejné obstarávania 2020 - Nadlimitné zákazky