Verejné obstarávanie

Detail verejného obstarávania

rok: 2019
predmet: Verejné obstarávania 2019 - Zákazky s nízkou hodnotou