Verejné obstarávanie

Detail verejného obstarávania

rok: 2018
predmet: Verejné obstarávania 2018 - Nadlimitné zákazky
Názov:
Nákup techniky pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu