Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru v lesoch

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný pri návšteve lesa dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

07.05.2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvhode okresov Prešov a Sabinov od 04.05.2018 do odvolania.

Autor: TSmP a.s.