Zimná údržba je definitívne ukončená

Spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a.s. vykonávala zimnú údržbu v meste Prešov prvýkrát po novelizácií zákona o pozemných komunikáciách a to na všetkých mestských chodníkoch, spolu viac ako 180 km.

26.04.2019

Tento zákon je určite pozitívom pre občanov, ktorých odbremeňuje od čistenia chodníkov od snehu, ale zároveň zaväzuje samosprávu, aby sa o svoje pozemky patrične postarala. Negatívom je, že tento zákon bol pripravovaný celoplošne a nezohľadňuje konkrétnu situáciu v daných mestách, lokalitách, ako sú úzke, či vysoké chodníky, stĺpy verejného osvetlenia a pod.

Na základe zmluvy s mestom Prešov sa naša spoločnosť pri vykonávaní zimnej údržby chodníkov k tomuto záväzku postavila zodpovedne a vynaložila všetky skúsenosti a prostriedky na to, aby všetky chodníky v meste Prešov boli odhrnuté a odpratané od snehu. V rámci zimnej údržby sme v rozmedzí medzi 15. októbrom 2018 a 15. aprílom 2019 vykonali 40 výjazdov /cca 10 000 km /. Jednalo sa strojové odhŕňanie snehu, buď s posypom alebo bez. Túto činnosť vykonávalo v rámci mesta 20 mechanizmov. V rámci ručného čistenia sme mali na starosti zastávky MHD, nákupné centra, schody, lávky, mosty, rampy, a všetky tie miesta, kde sa naše mechanizmy nedokázali dostať. Túto činnosť vykonávalo 30 pracovníkov. Výjazdy sme vykonávali na pokyn dispečera Správy a zimnej údržby prešovských ciest, ale tak isto aj na pokyn pracovníkov MsÚ Prešov, či požiadaviek občanov mesta. Reakčným časom od vyhlásenia výjazdu bola jedna hodina. Jeden výjazd s celkovým vyčistením trval cca 8 – 9 hodín.  Skúsenosti z tejto zimy naznačujú, že problémom sú najmä úzke chodníky, kam sa stroje nedostali. Na sídliskách Sekčov a Šváby, ale aj na Sídlisku III spôsobovali problémy zaparkované autá na chodníkoch.

V Prešove sa na posyp používal mletý kameň alebo jeho mix so soľou. V centrálnej mestskej zóne a na šiestich autobusových zastávkach sa prvýkrát vyskúšal špeciálny mäkký, mimoriadne nasiakavý materiál Zeolit, ktorý lepšie vysušuje udržiavanú plochu a časom sa rozpúšťa. Ďalšou inováciou, ktorú si Prešovčania v uliciach mesta mohli všimnúť boli väčšie nádoby na posypový materiál.

Celkovo zimnú údržbu hodnotíme pozitívne, nenastali u nás nijaké vážnejšie problémy s technikou či personálnym obsadením. Občania mesta Prešov boli ústretoví, trpezliví a ohľaduplní. Oceňujeme, že mnohí občania z vlastnej iniciatívy sami odhŕňali sneh z chodníkov tak, ako boli naučení doposiaľ. S našou technikou by sme najradšej boli do hodiny všade, ale to sa jednoducho nedá.

Do budúcej zimy máme v pláne našu techniku ešte doplniť a zmodernizovať, aby sme svoju činnosť mohli vykonávať, ešte rýchlejšie a efektívnejšie.

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová