Žiaci ZŠ Čsl.Armády na návšteve zberného dvora

Piataci sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácii na exkurzii v zbernom dvore na Jesennej ulici. Pozreli si čo sa deje s triedeným odpadom. Ich postrehy zhrnul aj žiak 5.C Christian Chovan.

04.06.2018

Dňa 17.05.2018 sme išli s triedou do zberného dvora na Jesennej 3 v Prešove.

Privítal nás sprievodca Ing. Senaj, ktorý nám dôkladne vysvetlil a poukazoval veci ohľadom recyklácie. Najviac ma zaujalo a zároveň prekvapilo, že málo ľudí tomu venuje pozornosť a tak veľa by to znamenalo pre našu budúcnosť a prírodu. Cestou späť z exkurzie som si uvedomil, že nie je to len naša vina, pretože v obci, v ktorej bývam, nedodávajú koše na triedený odpad, inač by som recykloval. Keď sme vstúpili do haly, kde prebieha triedenie odpadu, hneď som si všimol veľký lis, ktorý dokáže naraz zlisovať 150 kg odpadu PET fliaš. Naučil som sa skratky, ktoré som už videl, ale nevedel, čo znamenajú, napr.: VKM - viacvrstvové kombinované materiály. Dozvedel som sa, že môžeme tam nosiť aj vlastný odpad. Pán sprievodca  povedal, že sa musíme učiť, aby sme nemuseli robiť také veci. Potešilo ma, že sme dostali darčeky a niečo nové naučili. Teším sa, že sa blížia prázdniny a ja budem môcť ísť do ekotábora.

Ďakujeme spoločnosti Technických služieb mesta Prešov za krásnu exkurziu.

Christian Chovan, žiak 5.C, ZŠ Československej armády 22, Prešov

 

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová