Želanie

Milí Prešovčania, pri príležitosti končiaceho roka 2022 sa Vám aj touto cestou chceme poďakovať za Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v ďalšom roku.

22.12.2022

Želáme Vám

veľa pekných chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc,

pevné zdravie, veľa šťastia a radosti v novom roku.

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová