Vývoz odpadu počas Veľkej noci 2022

Z dôvodu zabezpečenia plynulého vývozu komunálneho odpadu uverejňujeme harmonogram vývozov počas Veľkej noci 2022.

12.04.2022

15.4.2022 (Veľký piatok) –  IBV /rodinné domy/ - voľný deň, zmesový komunálny odpad sa nevyváža,  posun na deň 16.4.2022

 

18.4.2022 (Veľkonočný pondelok) - IBV / rodinné domy / - voľný deň,  zmesový komunálny odpad sa nevyváža, posun vývozov od 19.4.2022 do 23.4.2022

 

Triedený odpad a vývoz BRO podľa uvedeného harmonogramu v kalendári triedeného zberu 

Zberné dvory Bajkalská 33 a Jesenná 3 v týchto dňoch zatvorené, otvorené v sobotu dňa 16.4.2022.

Želáme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov .

Vaše TSmP, a.s.

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová