Vývoz odpadu počas Veľkej noci 2019

Z dôvodu zabezpečenia plynulého vývozu komunálneho odpadu uverejňujeme harmonogram vývozov počas Veľkej noci.

12.04.2019

 

19.4.2019 (Veľký piatok) - vývoz KBV ( bytovky),IBV ( rodinné domy) - pracovná zmena

22.4.2019 (Veľkonočný pondelok) - voľný deň

23.4.2019 (utorok) - vývoz KBV,IBV - pracovná zmena ( vývoz pondelkového rajóna ) 

             

Zberné dvory budú v piatok (19.4.2019) a sobotu (20.4.2018) otvorené

v čase od 8.00 - 18.00 hod.

V pondelok 22.4.2019 budú zberné dvory zatvorené.

Želáme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

Vaše TSmP, a.s.

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová