Vývoz odpadu 1. a 8. mája 2023

Počas štátnych sviatkov sa odpad nebude vyvážať a zberné dvory budú zatvorené.

28.04.2023

     Vývoz odpadu počas št. sviatku Sviatok práce 1.5.2023 a Dňa víťazstva nad fašizmom 8.5.2023 bude nasledovný :

     1.5.2023 – KBV /komp. byt. výstavba/,  IBV /rodinné domy/ -  voľný deň, zmesový komunálny odpad sa nevyváža, posun vývozov   od 2.5.2023 do 6.5.2023.

     8.5.2023 – KBV /komp. byt. výstavba/, IBV / rodinné domy/ - voľný deň,  zmesový komunálny odpad sa nevyváža, posun vývozov od 9.5.2023 do 13.5.2023.

     Triedený odpad a vývoz BRO a kuchynského odpadu podľa uvedeného harmonogramu v kalendári triedeného zberu. 
        

      Zberné dvory Bajkalská 33 a Jesenná 3 budú z a t v o r e n é.

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová