Vyhodnotenie Hliníkového Skarabea 2018

Tento rok sa v súťaži Hliníkový Skarabeus podarilo vyzbierať 2162 kg Al. Každým rokom sa toto množstvo zvyšuje.

15.05.2018

V roku 2018 sa do súťaže zapojilo celkovo 20 školských zariadení. V tomto roku sme zaviedli aj novinku ohľadom odmeňovania jednotlivých školských zariadení. Odmenili sme všetky školy, ktoré sa do súťaže zapojili. 

Výsledky si môžte pozrieť v prílohe.

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová