Triedime s Technickými službami mesta Prešov

Po odštartovaní pilotného projektu Triedim, triediš, triedime na prešovských základných školách 1.stupňa pokračujeme v triedení aj na druhom stupni ZŠ.

18.01.2018

V týchto dňoch zamestnanci spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s. navštevujú všetky prihlásené základné školy a žiakom 2.stupňa odovzdávajú do tried sety na triedenie odpadu. Každá trieda dostane set farebných tašiek do ktorých budú môcť triediť základné komodity ako papier - modrá taška, plasty - žltá taška a sklo - zelená taška. Do projektu sa zapojilo 18 ZŠ, spolu ide o 224 tried. 

Výkonný riaditeľ Ing. Milan Toth, ktorý osobne navštívil niektoré základné školy verí, že týmto projektom orientovaným na podporu environmentálnej výchovy sa deti naučia ako správne nakladať s odpadom a toto posolstvo odovzdajú ďalej. Týmto projektom spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a.s. nadviazala na pilotný projekt Triedim, triediš, triedime vyhláseným Ministerstvom Životného prostredia.

 

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová