SMART CITY Prešov

Dňa 12.4.2018 sa na Mestskom úrade uskutočnil Workshop Smart City Prešov za účasti predstaviteľov
Európskej investičnej banky, JASPERS,PricewaterhouseCoopers, zástupcov mesta Prešov a lokálnych expertov.

13.04.2018

Mestu Prešov bola poskytnutá bezplatná odborná a metodická pomoc z úrovne Európskej investičnej banky (EIB) a agentúry JASPERs (v rámci SR boli vybrané dve mestá - Prešov a Nitra, kde bude pilotne nastavovaná Smart City stratégia v rámci krajín V4). V týchto dňoch sa uskutočnil Workshop Smart City, kde aj výkonný riaditeľ spoločnosti TSmP, a.s. Ing. Milan Toth prezentoval koncepciu odpadového hospodárstva a činnosti Technických služieb v oblasti SMART príležitosti. Prepojením i rozšírením SMART projektov a súčasne využitím množstva otvorených dát, ktorými mesto disponuje, sa možnosti smart (inteligentných) technológií dokážu znásobiť a v konečnom dôsledku obyvateľom i návštevníkom mesta zvýšia kvalitu života.  Zvýšia aj efektivitu fungovania, urobia naše mesto  bezpečnejším, čistejším, energeticky úspornejším a schopným reagovať na spoločenské, ekologické či iné výzvy a potreby.

 

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová