Prajeme Vám

Milí Prešovčania, pri príležitosti končiaceho roka 2017 sa Vám aj touto cestou chceme úprimne poďakovať za Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v ďalšom roku.

21.12.2017

Veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc,

mnoho osobných a pracovných úspechov

v novom roku

Vám želajú

Vaše

TSmP, a.s.

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová