OZNAM - distribúcia kalendárov a vriec na triedený zber

Spoločnosť TSmP, a.s. zabezpečí rozvoz kalendárov a vriec na triedený zber pre obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch od 2.1.2020.

17.12.2019

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová