OPAKOVANÁ INFORMÁCIA PRE OBČANOV

Spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a.s. už služby výberu malých smetných košov na sídliskách a zástavkách, čistenia mesta, zimnej údržby chodníkov a kosenia verejnej zelene nevykonáva.

10.01.2020

Spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a.s. vzhľadom na viacero podnetov zo strany občanov ohľadom služieb výberu malých smetných košov na sídliskách a zástavkách, čistenia mesta, zimnej údržby chodníkov a kosenia verejnej zelene a požiadavky na ich zabezpečenie  týmto

 občanov informuje, že naša spoločnosť už tieto služby pre mesto Prešov  nevykonáva.

V prípade záujmu o platenú individuálnu objednávku Vám radi poskytneme naše služby.

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová