Jesenné upratovanie 2017

Dňom 27.9. 2017 začína v meste Prešov pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov v rámci jesenného upratovania. Počas jedného mesiaca bude pristavených celkom 91 ks kontajnerov.

21.09.2017

Informácie pre občanov :
veľkoobjemové kontajnery budú pristavované do doby naplnenia, resp. max. na dobu 7 dní

v prípade informácií volajte bezplatnú infolinku  0800 500 012
alebo p. Bajusa na tel. čísle 051 / 773 29 20, 0918 877 791,

Aj v tomto roku je rozmiestnenie VOK-ov zobrazené na mape mesta. Všetky cykly sú farebne rozlíšené podľa vymedzených dátumov a aktuálnych lokalít, čo zjednodušuje používateľovi hľadanie a orientáciu v mape.

Tieto informácie sú verejnosti dostupné aj v 2 datasetoch, ktoré patria do mestského OPEN DATA a OPEN geo DATA katalógu, v otvorenej medzinárodnej licencii CC BY 4.0, v strojovo spracovateľnom formáte. Otvorenosť údajov znamená, že ktokoľvek môže slobodne k údajom pristupovať, používať ich, upravovať a zdieľať na ľubovoľný účel.

Do kontajnerov VKLADAŤ :
objemný odpad z domácností a verejných priestranstiev
( nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu, ... )

Do kontajnerov NEVKLADAŤ :
biologicky rozložiteľný odpad
( konáre, tráva, lístie, opadané ovocie, zvyšky zeleniny, ... ), tento odpad položiť vedľa kontajnera, alebo doviezť na zberné dvory Bajkalská 33 a Jesenná 3

nebezpečný odpad
( akumulátory, autobatérie, žiarivky, obaly z farieb, ...)

elektroodpad
(chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, osobné počítače, ...)

Takýto odpad môžu občania uložiť na zberných dvoroch na ulici Bajkalská 33 a Jesenná 3 v prevádzkových hodinách od 8.00 - 18.00 hod. (pondelok - sobota)

I. cyklus       od 27.09.2017

Lokalita Šidlovec a Dúbrava
K Okruhliaku – Pod dubom                          
Šidlovská 19                                                 
Jahodová 37                                                
Jánošíkova, za mostíkom                             
Dúbravská 30, pri kaplnke                            
Dúbravská, konečná MHD                           

Lokalita Rúrky

Na  Rúrkach, obratisko MHD                       
Na Rúrkach 16                                            

Lokalita Vydumanec-Cemjata

Vydumanec, prvá zastávka MHD                  
Cemjata – Jelenia                                          

Lokalita Sídlisko II

Matúša Trenčianskeho 20                              
M. Čulena 48                                                
Odborárska – pred ZŠ                               
Nábrežná, v blízkosti tenisových kurtov      
Kollárova, konečná MHD                            
Horárska 1                                                     
Čsl. armády 9 – 15,do dvora                       
Októbrová –  ZŠ Čsl. Armády (tráva)           
Turistická k objektu trafostanice                  
Fučíkova 9                                                    

 

II. cyklus       od 04.10.2017

Lokalita Mesto
križovatka T. Ševčenka – Štefánikova          
T. Ševčenka 22-24                                         
Zápotockého  3 – 5                                      
Pavlovičovo námestie 42, parkovisko          
Štúrova 19 – 21, vnútroblok                         
Sídlisko duklianskych hrdinov 10                 
križovatka Burianova – Moyzesova              
Šafárikova  21 – Rumanova 11                    
Moyzesova,  parkovisko za vežou                 
križovatka Janouškova – Mudroňova            
Sabinovská – Kotrádova, roh ulice               
Lesík delostrelcov, K amfiteátru 3, roh parku  
Ružová 2                                                     
Pod Skalkou                                               
17. novembra  94 – 100 vnútroblok              
17. novembra  162 – 164                             
križovatka Železničiarska – Záborského      
Sedliackeho povstania, parkovisko               
križovatka Krížna - Západná                         
križovatka  Jesenského – Bezručova             
Bezručova 8                                                  
Vodárenská 20                                                 
Pod Kalváriou, pri Exercičnom dome           

 

III. cyklus      od 11.10.2017

Lokalita Nižná Šebastová
Slánska 105 – 113                                         
Slánska   37                                                   
Vodná – Potočná                                           
križovatka  Rybárska - Belianska                  
Nová 28                                                         
Družstevná 21                                              
Pažica 3                                                         
Poľná,  pri transformátore                             
K Prameňu                                                    

Lokalita Sídlisko Šváby

Janáčkova – stred ulice                                  
Royova – Soľná                                            
Urxova - koniec ulice                                    
Švábska 26-36 /parkovisko/                          
Švábska 53                                                  
Jiráskova                                                       

Lokalita Solivar

Soľnobanská, pri kostole                           
Solivarská, pri kostole                                 
Ľ. Podjavorinskej, roh ulice                          
križovatka  Pod Hrádkom – Suvorovova      
Pod Hrádkom 27                                          
Čipkárska, pri kríži                                        
križovatka Smetanova – Kysucká               
križovatka Smetanova – Palárikova             
križovatka Okrajová –Kraskova                    

           

  IV. cyklus      od 18.10.2017

Lokalita Sídlisko III
Prostějovská 22                                            
Prostějovská 103, pod Bikošom                    
Mirka Nešpora 16 - 20                                 
Mirka Nešpora 27                                         
Mirka Nešpora 41, parkovisko                      
Mukačevská 14                                            
parkovisko  A. Prídavka 28-30 (kúpalisko)    
Volgogradská 4                                            
Volgogradská 68                                        
Tehelná 5  - VSD                                          
Vlada Clementisa 6 - 10                               

Lokalita Sídlisko Sekčov

Višňová – Dubová, parkovisko                    
Bernolákova, garáže                                     
Oravská – Dargovská, parkovisko                 
Šoltésovej  7- 8                                            
L. Novomeského  8 -12                              
Ďumbierska 16 -18                                       
Jurkovičova 1 – 2                                         
Vihorlatská - Magurská /obratisko MHD/       
A. Matušku 5, detské ihrisko vnútroblok      
P. Horova 11, vedľa stojiska kontajnerov                                                

Lokalita Šalgovík

Sekčovská – Kamenná (ku tlačiarni)             
Bažantia - Teriakovská                                  
Pod Šalgovíkom, križovatka                      

 

 

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová