Eko Deň na Sigorde

Ďalšie zaujímavé podujatie, kde aj naša spoločnosť pomáha šíriť myšlienku prečo je potrebné triediť odpad a znižovať jeho tvorbu.

07.05.2019

Počas dňa sa bude čistiť okolie Sigordu od komunálneho odpadu, ale taktiež formou prednášok informovať o tom prečo je potrebné triediť odpad a predchádzať jeho tvorbe. Tiež sa dozviete veľa o tunajšej flóre a faune. Počas dňa budú aj hry pre deti zamerané na prírodu a ochranu životného prostredia. Bude aj malé občerstvenie a preto vás prosíme vezmite si so sebou vlastnú šálku, pohár, aby sa neplytvalo jednorázovými pohármi.

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová