Deň boja za slobodu a demokraciu

Technické služby mesta Prešov, a.s. zabezpečujú odvoz odpadu počas štátneho sviatku 17.11.2023 nasledovne ...

16.11.2023

IBV /rodinné domy/ počas štátneho sviatku 17.11.2023 sa odpad nevyváža. Odvoz zmesového komunálneho odpadu bude posunutý o 1 deň. 

KBV /rodinné domy/ počas štátneho sviatku 17.11.2023 sa odpad nevyváža. Odvoz zmesového komunálneho odpadu bude posunutý o 1 deň. 

Triedený odpad, vývoz BRO /zelený odpad/ a BRKO / kuchynský odpad/  sa vyváža podľa uvedeného harmonogramu v kalendári triedeného zberu.  

Zberné dvory na ulici Bajkalská 33 a Jesenná 3 budú 17.11.2023

ZATVORENÉ.

Autor: TSmP a.s.