Ako pomôcť ?

Ak hľadáte psíka alebo mačku vedzte, že si ich môžete adoptovať z karanténnej stanice, ktorú prevádzkuje spoločnosť Technické služby mesta Prešov.

13.12.2022

Karanténna stanica je určená najmä pre túlavé zvieratá, ktoré sú odchytené na verejnom priestranstve na území mesta Prešov. 

Odchytené túlavé zviera musí byť v karanténe 30 dní a následne je ponúkané na adopciu. V karanténnej stanici je však o zvieratá postarané aj po skončení povinného 30-dňového pobytu. Ak je zviera začipované, pracovníci oslovia majiteľa, aby si zviera prevzal. Ak nie je začipované,  hľadá sa mu nový majiteľ.

V stanici máme rôznych psíkov aj mačky. Ich aktuálnu ponuku si viete pozrieť na https://rotz.svps.sk/rotz/catches-list príp. https://www.facebook.com/karantenapresov

Ako nás nájdete ? Karanténna stanica sa nachádza v časti Šalgovík, ulica Sekčovská. Kontakt 0918 870 044, príp.karantena@tsmp.sk.

Psíkom a mačkám môžete pomôcť aj zaslaním ľubovoľnej čiastky na účet :

Názov : Technické služby mesta Prešov

číslo : SK40 0200 0000 0000 0032 7572

BIC: SUBASKBX

Variabilný symbol : 78

Správa pre prijímateľa, účel platby : dar pre útulok, karanténu

Nekupujte, adoptujte si od nás !

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová