Novinky
Novinky

Vzdelávanie v oblasti odpadov pre Prešovčanov Vzdelávanie
v oblasti odpadov
pre Prešovčanov

Rýchle kontakty
Rýchle
kontakty

Kosenie, čistenie a zimná údržba

Kalendár triedený zberu

Online objednávka dreva

Odpady a všeobecná údržba
Odpady
a všeobecná údržba

Pohrebné a cintorínske služby

Ekopark

Zberné dvory
Zberné dvory
ul. Bajkalská 33
ul. Jesenná 3
Pondelok – Sobota
8.00 – 18.00

Zverejňovanie dokumentov Zverejňovanie
dokumentov

Mapa detských ihrísk a športovísk v meste Prešov
Mapa detských ihrísk a
športovísk v meste Prešov

© 1996-2020 - Technické služby mesta Prešov a.s.  |  Facebook  |  Twitter  |  Google+  |  Ochrana osobných údajov

Technickú podporu pri tvorbe tejto stránky poskytla spoločnosť SMASH