Žiadosť o opravu v Prešovskom Večerníku !

Žiadosť o opravu v Prešovskom Večerníku !

V Prešovskom večerníku z 11. mája 2020, boli uvedené nepravdivé a zavádzajúce informácie o zabezpečení kosenia v meste Prešov. Autorka pani Anna Košuthová, v ňom poškodzuje dobré meno Technických služieb mesta Prešov.
dátum zverejnenia 27.05.2020