Opakovaná distribúcia nádob na BIO odpad

Opakovaná distribúcia nádob na BIO odpad

Občania z rodinných domov, pre ktorých sú nádoby pripravené a zatiaľ si ich nevyzdvihli, tak môžu aj naďalej urobiť priamo v TSmP, a.s. na ulici Jesenná č. 3
v každý pracovný deň od 8.00 hod. do 15.00 hod. alebo na týchto vybraných miestach.
dátum zverejnenia 13.03.2019