OPAKOVANÁ INFORMÁCIA PRE OBČANOV

OPAKOVANÁ INFORMÁCIA PRE OBČANOV

Spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a.s. už služby výberu malých smetných košov na sídliskách a zástavkách, čistenia mesta, zimnej údržby chodníkov a kosenia verejnej zelene nevykonáva.
dátum zverejnenia 10.01.2020