Zmluvy hrobového miesta

Detail zmluvy hrobového miesta

rok: 2021
predmet: Zmluvy hrobové miesta 2021
prílohy: zmluva č. 15702 (PDF: 441 KB)
zmluva č. 15708 (PDF: 430 KB)
zmluva č. 15709 (PDF: 422 KB)
zmluva č. 15725 (PDF: 440 KB)
zmluva č. 15727 (PDF: 440 KB)
zmluva č. 15730 (PDF: 440 KB)
zmluva č. 15741 (PDF: 441 KB)
zmluva č. 15748 (PDF: 438 KB)
zmluva č. 15701 (PDF: 450 KB)
zmluva č. 15729 (PDF: 450 KB)
zmluva č. 15758 (PDF: 450 KB)
zmluva č. 15759 (PDF: 449 KB)
zmluva č. 15760 (PDF: 447 KB)
zmluva č. 15761 (PDF: 443 KB)
zmluva č. 15781 (PDF: 448 KB)
zmluva č. 15782 (PDF: 449 KB)
zmluva č. 15783 (PDF: 445 KB)
zmluva č. 14781 (PDF: 185 KB)
zmluva č. 15337 (PDF: 195 KB)
zmluva č. 15784 (PDF: 190 KB)
zmluva č. 15785 (PDF: 177 KB)
zmluva č. 15786 (PDF: 187 KB)
zmluva č. 15787 (PDF: 173 KB)
zmluva č. 15788 (PDF: 190 KB)
zmluva č. 15789 (PDF: 188 KB)
zmluva č. 15790 (PDF: 191 KB)
zmluva č. 15792 (PDF: 198 KB)
zmluva č. 15793 (PDF: 193 KB)
zmluva č. 15795 (PDF: 195 KB)
zmluva č. 15798 (PDF: 189 KB)
zmluva č. 15800 (PDF: 193 KB)
zmluva č. 15802 (PDF: 197 KB)
zmluva č. 15803 (PDF: 197 KB)
zmluva č. 15794 (PDF: 190 KB)
zmluva č. 15731 (PDF: 177 KB)
zmluva č. 15732 (PDF: 176 KB)
zmluva č. 15755 (PDF: 179 KB)
zmluva č. 15791 (PDF: 190 KB)
zmluva č. 15799 (PDF: 196 KB)
zmluva č. 15842 (PDF: 182 KB)
zmluva č. 15867 (PDF: 179 KB)
zmluva č. 15868 (PDF: 180 KB)
zmluva č. 15870 (PDF: 189 KB)
zmluva č. 15804 (PDF: 194 KB)
zmluva č. 15806 (PDF: 192 KB)
zmluva č. 15810 (PDF: 190 KB)
zmluva č. 15811 (PDF: 194 KB)
zmluva č. 15812 (PDF: 192 KB)
zmluva č. 15813 (PDF: 189 KB)
zmluva č. 15814 (PDF: 191 KB)
zmluva č. 15815 (PDF: 195 KB)
zmluva č. 15816 (PDF: 181 KB)
zmluva č. 15817 (PDF: 191 KB)
zmluva č. 15818 (PDF: 189 KB)
zmluva č. 15850 (PDF: 194 KB)
zmluva č. 15851 (PDF: 191 KB)
zmluva č. 15854 (PDF: 196 KB)
zmluva č. 15855 (PDF: 193 KB)
zmluva č. 15857 (PDF: 188 KB)
zmluva č. 15861 (PDF: 192 KB)
zmluva č. 15807 (PDF: 192 KB)
zmluva č. 15873 (PDF: 190 KB)
zmluva č. 15876 (PDF: 191 KB)
zmluva č. 15881 (PDF: 190 KB)
zmluva č. 15886 (PDF: 190 KB)
zmluva č. 15889 (PDF: 191 KB)
zmluva č. 15896 (PDF: 195 KB)
zmluva č. 15897 (PDF: 198 KB)
zmluva č. 15901 (PDF: 191 KB)
zmluva č. 15903 (PDF: 177 KB)
zmluva č. 15904 (PDF: 192 KB)
zmluva č. 15905 (PDF: 189 KB)
zmluva č. 15906 (PDF: 193 KB)
zmluva č. 15907 (PDF: 195 KB)
zmluva č. 15908 (PDF: 195 KB)
zmluva č. 15909 (PDF: 195 KB)
zmluva č. 15911 (PDF: 196 KB)
zmluva č. 15912 (PDF: 194 KB)
zmluva č. 15921 (PDF: 188 KB)
zmluva č. 15926 (PDF: 191 KB)
zmluva č. 15929 (PDF: 200 KB)
zmluva č. 15932 (PDF: 194 KB)
zmluva č. 15933 (PDF: 191 KB)
zmluva č. 15940 (PDF: 190 KB)
zmluva č. 15862 (PDF: 180 KB)
zmluva č. 15871 (PDF: 180 KB)
zmluva č. 14746 (PDF: 187 KB)
zmluva č. 15938 (PDF: 190 KB)
zmluva č. 15942 (PDF: 189 KB)
zmluva č. 15949 (PDF: 186 KB)
zmluva č. 15951 (PDF: 186 KB)
zmluva č. 15969 (PDF: 183 KB)
zmluva č. 15971 (PDF: 186 KB)
zmluva č. 15976 (PDF: 196 KB)
zmluva č. 15994 (PDF: 190 KB)
zmluva č. 15998 (PDF: 179 KB)
zmluva č. 16001 (PDF: 184 KB)
zmluva č. 16002 (PDF: 196 KB)
zmluva č. 16004 (PDF: 188 KB)
zmluva č. 16006 (PDF: 184 KB)
zmluva č.16008 (PDF: 185 KB)
zmluva č. 16012 (PDF: 188 KB)
zmluva č. 16013 (PDF: 185 KB)
zmluva č. 16016 (PDF: 185 KB)
zmluva č. 16019 (PDF: 186 KB)
zmluva č. 15937 (PDF: 189 KB)
zmluva č. 16027 (PDF: 184 KB)
zmluva č. 16032 (PDF: 186 KB)
zmluva č. 16033 (PDF: 186 KB)
zmluva č. 16034 (PDF: 189 KB)
zmluva č. 16035 (PDF: 178 KB)
zmluva č. 16036 (PDF: 189 KB)
zmluva č. 16037 (PDF: 181 KB)
zmluva č. 16038 (PDF: 185 KB)
zmluva č. 16041 (PDF: 184 KB)
zmluva č. 16042 (PDF: 190 KB)
zmluva č. 16043 (PDF: 184 KB)
zmluva č. 16044 (PDF: 186 KB)
zmluva č. 16048 (PDF: 190 KB)
zmluva č. 16049 (PDF: 191 KB)
zmluva č. 16058 (PDF: 181 KB)
zmluva č. 16060 (PDF: 189 KB)
zmluva č. 16061 (PDF: 186 KB)
zmluva č. 16068 (PDF: 192 KB)
zmluva č. 16071 (PDF: 180 KB)
zmluva č. 16080 (PDF: 179 KB)
zmluva č. 16081 (PDF: 182 KB)
zmluva č. 16082 (PDF: 194 KB)
zmluva č. 16083 (PDF: 181 KB)
zmluva č. 16030 (PDF: 191 KB)
zmluva č. 16090 (PDF: 328 KB)
zmluva č. 16094 (PDF: 328 KB)
zmluva č. 16095 (PDF: 336 KB)
zmluva č. 16105 (PDF: 325 KB)
zmluva č. 16106 (PDF: 260 KB)
zmluva č. 16110 (PDF: 327 KB)
zmluva č. 16111 (PDF: 269 KB)
zmluva č. 16114 (PDF: 337 KB)
zmluva č. 16119 (PDF: 327 KB)
zmluva č. 16124 (PDF: 332 KB)
zmluva č. 16125 (PDF: 343 KB)
zmluva č. 16109 (PDF: 329 KB)
zmluva č. 16121 (PDF: 269 KB)
zmluva č. 16126 (PDF: 335 KB)
zmluva č. 16127 (PDF: 340 KB)
zmluva č. 16129 (PDF: 236 KB)
zmluva č. 16134 (PDF: 319 KB)
zmluva č. 16140 (PDF: 329 KB)
zmluva č. 16142 (PDF: 342 KB)
zmluva č. 16011 (PDF: 182 KB)
zmluva č. 16150 (PDF: 193 KB)
zmluva č. 16154 (PDF: 191 KB)
zmluva č. 16156 (PDF: 179 KB)
zmluva č. 16159 (PDF: 181 KB)
zmluva č. 16161 (PDF: 187 KB)
zmluva č. 16163 (PDF: 192 KB)
zmluva č. 16166 (PDF: 195 KB)
zmluva č. 16165 (PDF: 182 KB)
zmluva č. 16169 (PDF: 191 KB)
zmluva č. 16172 (PDF: 191 KB)
zmluva č. 16180 (PDF: 181 KB)
zmluva č. 15913 (PDF: 188 KB)
zmluva č. 15914 (PDF: 189 KB)
zmluva č. 15915 (PDF: 190 KB)
zmluva č. 15916 (PDF: 191 KB)
zmluva č. 15917 (PDF: 190 KB)
zmluva č. 15918 (PDF: 192 KB)
zmluva č. 15919 (PDF: 193 KB)
zmluva č. 15920 (PDF: 190 KB)
zmluva č. 15941 (PDF: 190 KB)
zmluva č. 16143 (PDF: 193 KB)
zmluva č. 16151 (PDF: 184 KB)
zmluva č. 16175 (PDF: 181 KB)
zmluva č. 16189 (PDF: 195 KB)
zmluva č. 16190 (PDF: 193 KB)
zmluva č. 16191 (PDF: 192 KB)
zmluva č. 16192 (PDF: 190 KB)
zmluva č. 16194 (PDF: 183 KB)
zmluva č. 16198 (PDF: 193 KB)
zmluva č. 16201 (PDF: 185 KB)
zmluva č. 16204 (PDF: 194 KB)
zmluva č. 16205 (PDF: 184 KB)
zmluva č. 16206 (PDF: 183 KB)
zmluva č. 16207 (PDF: 184 KB)
zmluva č. 16208 (PDF: 184 KB)
zmluva č. 16210 (PDF: 183 KB)
zmluva č. 16213 (PDF: 183 KB)
zmluva č. 16215 (PDF: 191 KB)
zmluva č. 16218 (PDF: 196 KB)
zmluva č. 16219 (PDF: 194 KB)
zmluva č. 16221 (PDF: 194 KB)
zmluva č. 16222 (PDF: 197 KB)
zmluva č. 16224 (PDF: 197 KB)
zmluva č. 16237 (PDF: 199 KB)
zmluva č. 16238 (PDF: 198 KB)
zmluva č. 16239 (PDF: 196 KB)
zmluva č. 16240 (PDF: 184 KB)
zmluva č. 16241 (PDF: 183 KB)
zmluva č. 16242 (PDF: 196 KB)
zmluva č. 16246 (PDF: 192 KB)
zmluva č. 16247 (PDF: 187 KB)
zmluva č. 16260 (PDF: 183 KB)
zmluva č. 16261 (PDF: 186 KB)
zmluva č. 16264 (PDF: 177 KB)
zmluva č. 16268 (PDF: 192 KB)
zmluva č. 16271 (PDF: 182 KB)
zmluva č. 16272 (PDF: 192 KB)
zmluva č. 16273 (PDF: 193 KB)
zmluva č. 16275 (PDF: 183 KB)
zmluva č. 16276 (PDF: 180 KB)
zmluva č. 16277 (PDF: 183 KB)
zmluva č. 16278 (PDF: 179 KB)
zmluva č. 16279 (PDF: 190 KB)
zmluva č. 16280 (PDF: 192 KB)
zmluva č. 16283 (PDF: 182 KB)
zmluva č. 16282 (PDF: 191 KB)
zmluva č. 16290 (PDF: 193 KB)
zmluva č. 16293 (PDF: 192 KB)