Zber jedlých olejov a tukov

Vývoz v IBV bude realizovaný spolu s vývozom papiera v IBV.

Konkrétne v 8., 16., 23., 32., 40., 50. týždni

Viac informácií na https://www.tsmp.sk/sk/kalendar-triedeneho-zberu/2022/ako-na-to