Všeobecná údržba

Všeobecná údržba na základe zmluvy s Mestským úradom v Prešove zabezpečuje údržbu športových ihrísk, pieskovísk, lavičiek, sôch a pamätných tabúľ, ďalej výrobu a údržbu detských zariadení na verejných priestranstvách, údržbu verejných studní, výbehu pre psov a ostatných technických zariadení pre spoločenské podujatia.

t.č.: 0918 870 052,
p. Štefánik, stefanik@tsmp.sk.

Taktiež zabezpečuje vianočné stromčeky pre vianočnú výzdobu mesta a v spolupráci s Prevádzkou mestských lesov sa vo veľkej miere podieľa pri budovaní Lesoparku Prešov-Borkút.

Okrem toho zabezpečuje opravy a údržbu 1100L kontajnerov, VOK-ov, vytváranie nových a opravy existujúcich stanovíšť kontajnerov, údržbu objektov a zariadení prevádzok spoločnosti a vykonáva klampiarske práce na vozidlách.