Predaj nádob na zber odpadu, BRO

Čas predaja denne v pracovných dňoch od 7:00-11:00 a 12:00-14:00 hod.

!!! Predaj ako aj výdaj nádob zabezpečujeme na adrese Jesenná 3, Prešov !!!

Platbu za nádoby prijímame len v HOTOVOSTI.

Kontakt tel.č.: 0905 631 777
 

Nádoby na triedený zber - 30€ s DPH/ks

Nádoby na biologicky rozložiteľný odpad - 52€ s DPH/ks