Kosenie, čistenie a zimná údržba

Kosenie verejnej zelene

Harmonogram kosenia verejnej zelene v meste Prešov je určovaný MsU v Prešove, pri kosbe postupujeme podľa tohto vypracovaného harmonogramu na základe vystavovaných objednávok a protokolov.

Technické služby mesta Prešov a.s. kosenie verejnej zelene v meste Prešov vykonávajú od druhej kosby v roku 2020 na základe zmluvného vzťahu s mestom Prešov.

Mapa kosených pozemkov vo vlastníctve mesta Prešov.

https://www.presov.sk/kosenie.html

 

Kosenie zelene pre firmy, škôlky, obce, súkromné osoby

V rámci kosenia ponúkame firmám, škôlkam, obciam či súkromným osobám kosenie technikou zn. KUBOTA a STIHL bez likvidácie BRKO (mulčovanie) a kosenie s odvozom a likvidáciou BRKO.

pre viac informácií a v prípade záujmu nás prosím kontaktujte na lukac@tsmp.sk alebo na 0905 963 277
 

Čistenie a údržba verejných priestranstiev

Pre firmy, obce ale aj súkromné osoby ponúkame strojové čistenie chodníkov, ciest a ich krajníc mokrým procesom malou komunálnou technikou zn. HAKO.

pre viac informácií a v prípade záujmu nás prosím kontaktujte na lukac@tsmp.sk alebo na 0905 963 277

 

Zimná údržba (ZÚ) chodníkov a parkovísk

V rámci zimnej údržby ponúkame strojové odstraňovanie snehu bez posypu, strojové odstraňovanie snehu s posypom, strojový posyp, vyčistenie chodníkov a parkovísk po ZÚ. Na túto činnosť využívame techniku zn. HAKO, KUBOTA a Multicar.

pre viac informácií a v prípade záujmu nás prosím kontaktujte na lukac@tsmp.sk alebo na 0905 963 277