Harmonogram rozvozu nádob na BIO odpad

Nádoby treba vyložiť v deň zberu

Zber BIO odpadu bude realizovaný na základe požiadaviek Zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. Vývoz odpadu zabezpečia Technické služby mesta Prešov, a.s. podľa termínov, ktoré sú uvedené v kalendári triedeného zberu a taktiež aj na tejto webovej stránke.

Vývoz BIO odpadu už len z hnedej nádoby

Občanom naďalej na zelený odpad slúžia aj 2 zberné dvory na Bajkalskej ulici č.33  a Jesennej ulici č.3, kde je možnosť donášať bezplatne zelený odpad a hlavne konáre.

Možnosť zakúpenia nádoby

Občania v prípade, že im jedna nádoba nepostačuje majú možnosť zakúpenia ďalšej nádoby. Spoločnosť v týchto dňoch ponúka nákup nádoby za cenu 45 € s DPH.

Prosíme občanov

Občania z rodinných domov, pre ktorých sú nádoby pripravené a zatiaľ si ich nevyzdvihli, tak môžu aj naďalej urobiť priamo v Technických službách mesta Prešov, a.s. na ulici Jesenná č.3 /  zberný dvor Technických služieb mesta Prešov, a.s. / v každý pracovný deň  od 8.00 hod. do 14.00 hod..

Čo patrí do nádoby na BIO odpad

Do nádoby je povolené ukladať kvety, piliny, pokosenú trávu, odpad z ovocia  a zeleniny, burinu, lístie.

Čo nepatrí do nádoby na BIO odpad

Do nádoby je zakázané ukladať odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky.

QR kód

Nádoby na BIO odpad sú taktiež vybavené QR kódom. Po jeho načítaní získate prehľadné a aktuálne  informácie o spôsobe zberu BIO odpadu a tiež informáciu o možnosti zakúpenia ďalšej nádoby na BIO odpad.