Doprava a údržba

Doprava a dopravná údržba zabezpečuje a poskytuje prepravné služby, zemné práce a v neposlednom rade opravy nákladných a osobných vozidiel, mechanizmov a strojných zariadení nielen pre Technické služby mesta Prešov, a. s., ale aj pre fyzické a právnické osoby.

Na spomínané opravy slúžia dielenské priestory na Jesennej ulici. Dielne pre opravu nákladných vozidiel sú vybavené dvoma montážnymi jamami a dvoma hydraulickými zdvihákmi. Dielne pre opravu osobných a dodávkových vozidiel sú vybavené dvoma montážnymi jamami a jedným stojanovým elektromechanickým zdvihákom.

t.č.: 0918 861 954,
p. Oravec, oravec@tsmp.sk.

Ponúkame

- Prepravné služby

- Prenájom vozidiel a mechanizmov na zemné práce

- Vývoz fekálií

- Autoservis nákladných a osobných motorových vozidiel