Karanténna stanica pre psov a mačky mesta Prešov

Ponuka zvierat na adopciu: https://rotz.svps.sk/rotz/catches-list

e-mail: karantena@tsmp.sk
tel.: 0918 870 044
facebook: https://www.facebook.com/karantenapresov

Názov zariadenia: Karanténna stanica pre psov a mačky mesta Prešov
Úradné číslo: SK KS 00006/2020
Adresa zariadenia: k.ú. Prešov –ul. Sečovská, Prešov parc. KNC 425/5, 425/6, 425/7, 306/8
Druh činnosti: prevádzkovanie karanténnej stanice pre držbu odchytenýchtúlavých psov a mačiek
 

Zvieratám môžete pomôcť zaslaním ľubovoľnej čiastky na účet:

názov: Technické služby mesta Prešov
číslo: SK40 0200 0000 0000 0032 7572
BIC: SUBASKBX
variabilný symbol: 78
správa pre prijímateľa, účel platby:
dar pre útulok, karanténu
 

Cenník

  • Stravná dávka, 1 deň, malý pes 0,70€
  • Stravná dávka, 1 deň, stredný pes 1,00€
  • Stravná dávka, 1 deň, veľký pes 1,30€
  • Náklady na odchyt a prevoz 3,00€
  • Adopcia šteňa 30,00€
  • Adopcia dospelý pes 20,00€
  • Veterinárna starostlivosť podľa skutočných nákladov a úkonov