Publicita projektov

Projekt Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu.- technika pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Dňa 11.04. účinnosťou kúpno-predajnej zmluvy s dodávateľom na nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu sa začala realizácia hlavnej aktivity projektu s názvom: Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu- technika pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.