Orgány spoločnosti

Orgány spoločnosti tvoria:

  • valné zhromaždenie
  • predstavenstvo
  • dozorná rada
  • výkonný riaditeľ

a) Valné zhromaždenie:

  • pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva mesto Prešov ako jediný akcionár
     

b) Predstavenstvo spoločnosti:

Ing. Milan Toth (predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ)

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. (podpredsedníčka predstavenstva) 

Ing. Rastislav Mochnacký (člen predstavenstva)

PhDr. Mikuláš Komanický (člen predstavenstva)

Igor Griger (člen predstavenstva)
 

c) Dozorná rada spoločnosti:

Ing. Ľudovít Malaga (predseda dozornej rady)

Ema Kovalčíková​ (člen dozornej rady)

Ing. Lenka Kohániová (člen dozornej rady)

Ing. Jozef Čokina ( ćlen dozornej rady)

Ing. Rastislav Oravec (člen dozornej rady)

Jozef Dankovič (člen dozornej rady)
 

d) Výkonný riaditeľ:

Ing. Milan Toth (predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ)