Výstavba náučného chodníka v lokalite Borkút

Výstavba náučného chodníka v lokalite Borkút

Mestské lesy Prešov svojím celospoločenským významom a poslaním slúžia popri produkčnej funkcii hlavne ako zdravotná, rekreačná a športovo –oddychová oblasť pre všetkých návštevníkov nielen z okolia Prešova.
dátum zverejnenia 25.11.2014