Novinky na Soľnobanskom a Zlatobanskom cintoríne

Novinky na Soľnobanskom a Zlatobanskom cintoríne

V rámci skvalitnenia nami poskytovaných služieb pre návštevníkov cintorínov sme zrealizovali osadenie nádob na vodu na cintorínoch Soľnobanský a Zlatobanský v Prešove.
dátum zverejnenia 30.09.2014