Voľné pracovné miesta

1. SAMOSTATNÝ ÚČTOVNÍK

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Miesto práce:
Bajkalská 33, 080 01, Prešov

Druh pracovného pomeru:
plný úväzok

Termín nástupu:
3. apríl 2018

Ponúkaný plat (brutto):
800 – 900 €

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
    • vedenie podvojného účtovníctva v účtovnom programe SOFTIP Profit Plus
    • samostatná odborná činnosť v oblasti účtovníctva v zmysle platných zákonov, predpisov a aktuálnej metodiky príslušného zriaďovateľa
    • spracovávanie účtovných výkazov, štatistík, spolupráca pri vypracovávaní výročných správ, spracovanie tabuliek a ekonomických prehľadov podľa pokynov priameho nadriadeného pracovníka
    • aktívne sledovanie a následné uplatnenie v praxi všetkých zmien, doplnkov a novelizácií legislatívy súvisiacej s účtovnou agendou
    • fakturácia

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Požadované vzdelanie:
stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore:
ekonomika a účtovníctvo

Počet rokov praxe:
min. 5 rokov v oblasti ekonomiky a účtovníctva

Požadované znalosti:
Podvojné účtovníctvo – pokročilý
Fakturácia - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word – pokročilý
Ovládanie programu SOFTIP Profit Plus výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- spoľahlivosť
- zodpovednosť
- odborné znalosti
- schopnosť pracovať v tíme

Adresa spoločnosti:
Technické služby mesta Prešov a.s.
Bajkalská 33
080 01 Prešov
www.tsmp.sk

Kontaktná osoba: 
Anna Kušníriková
sekretariát spoločnosti TSmP a.s.
t.č. 051/77 117 08

Svoje CV a motivačné listy prosím zasielajte na e – mailovú adresu assist@tsmp.sk alebo poštou na adresu Bajkalská 33, 080 01, Prešov do 28.02.2018.

 

2. Absolventská prax - absolvent VŠ so zameraním "environmentalistika".

Informácie o pracovnom mieste

Do pracovného pomeru na vykonávanie absolventskej praxe príjmeme absolventa VŠ so zameraním "environmentalistika". Absolventská prax bude vykonávaná 6 mesiacov bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania v rozsahu 20 hodín týždenne / 4h denne.

Identifikácia požiadaviek na pozíciu

Absolvent školy podľa §8 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti musí v deň nástupu na absolventskú prax spĺňať tieto podmienky:
- ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie. Podmienka, že ukončil sústavnú prípravu na povolanie pred menej ako dvomi rokmi a je mladší ako 26 rokov veku platí počas celej dĺžky vykonávania absolventskej praxe,

- je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 1 mesiac,

- počas vykonávania absolventskej praxe uchádzač o zamestnanie – absolvent školy nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o službách zamestnanosti (§ 51 odsek 4 zákona o službách zamestnanosti).

Stručná charakteristika spoločnosti

Nosnou činnosťou spoločnosti je zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu a s tým spojené zabezpečovanie procesu ich separácie v meste Prešov. Okrem toho obhospodárujeme mestské lesy, spravujeme 8 cintorínov a poskytujeme prepravné služby.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Iné služby

Adresa spoločnosti

Technické služby mesta Prešov a. s.
Bajkalská 33
080 01 Prešov
http://www.tsmp.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Anna Kušníriková
E-mail: assist@tsmp.sk