Aukcie drevnej hmoty

POZVÁNKA

Technické služby mesta Prešov a.s. so sídlom Bajkalská 33 v Prešove Vás pozývajú

na aukciu surového dreva podľa nasledovných podmienok:

Miesto konania aukcie surového dreva: Mestské lesy Prešov, Borkút - rybník
Dátum konania a čas trvania aukcie dreva: 30.5.2017, od 8:00 hod. - do 10:00 hod.
Termín vyhodnotenia aukcie surového dreva: 30.5.2017, do 12:00 hod.
Ponúkané dreviny: dub, javor, čerešňa


Presná ponuka tovaru daného do aukcie surového dreva bude uvedená pred začiatkom aukcie v ponukových listoch.
 

Bližšie informácie na telefónnom čísle: Ing. Pavúk, PhD., 0918 861 955, pavuk@tsmp.sk