Majetok na predaj

Spoločnosť TSmP a.s. momentálne neponúka na odkúpenie žiaden vyradený materiál.