Majetok na predaj

Spoločnosť TSmP a.s. ponúka na odkúpenie vyradený materiál :

1. elektromotor - 3ks, cena 170 € / ks

 

2. čerpadlo - odmedzená funkčnosť - 1ks, cena 150 €

3. čerpadlo - 1ks, cena 200 €

Informácie na tel.čísle:  0905 897 157