Majetok na predaj

Spoločnosť TSmP a.s. ponúka na odkúpenie vyradený materiál :

Zoznam vyradeného drobného hmotného majetku na odpredaj 2015-2016

čerpadlo vstrekovacie po oprave - MOTOPRAL PV6B11K215-LIAZ - 1 ks, cena 290 €

čerpadlo hydraulické U 1001-0-0211-LIAZ - 1 ks, cena 230 €

Informácie na tel.čísle 77 312 02, p.Jurašeková