Kalendáre triedeného zberu na rok 2015

Kalendáre triedeného zberu na rok 2015

Koniec mesiaca december a začiatok mesiaca január sa každoročne spája s distribúciou kalendárov na triedený zber a vriec do domácnosti.
dátum zverejnenia 17.12.2014