Doplňujúce výberové konanie

Doplňujúce výberové konanie

Spoločnosť TSmP, a.s. so sídlom Bajkalská 33, 080 01 Prešov vypisuje doplňujúce výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície : " Výkonný riaditeľ spoločnosti."
dátum zverejnenia 28.05.2015