Vinšujeme Vám

Vinšujeme Vám

Milí Prešovčania, pri príležitosti končiaceho roka 2014 sa Vám aj touto cestou chceme úprimne poďakovať za Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v ďalšom roku.
dátum zverejnenia 22.12.2014